UTBILDNINGAR

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna uppmärksamma våld, ge våldsutsatta ett bra stöd och skydd och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället som leder till våld. Kvinnohuset Tranan erbjuder egna utbildningar och föreläsningar som en del av vårt våldsförebyggande arbete och som kan anpassas efter olika målgrupper och behov. Läs mer HÄR.

Vi rekommenderar även följande webbutbildningar:

Webbutbildning om
 
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER
I den här kursen, framtagen av NCK, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen, får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kvinnohuset Tranan medverkar i materialet som kvinnojourernas representant i arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor.

Länk till webbkursen

Webbutbildning om HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Länk till webbkursen