OM VÅLD

VÅLD FINNS I MÅNGA OLIKA FORMER

En vanlig missuppfattning är att våld måste ge fysiska skador. Så är det inte utan man kan vara utsatt för våld på många andra sätt. Vi brukar prata om psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt och socialt våld. Sen senaste tidens utveckling inom IT gör att vi kan lägga till ytterligare en form: Digitalt våld.

Om du känner igen dig i någon av dessa förklaringar nedan är du utsatt!

Psykiskt våld kan vara att du blir utsatt för hot, isolering, kontroll, utpressning, kränkningar och successiv nedbrytning av din självkänsla. Det är vanligt att man upplever att partnern är sjukligt svartsjuk och kontrollerar allt du gör, vart du har varit, dina sms etc. Psykiskt våld kan också ske genom att t.ex. hoten riktas mot någon närstående till dig, dina barn eller ett husdjur, i syfte att skada dig.

Fysiskt våld är inte bara att bli utsatt för slag och sparkar utan också knuffar, strypgrepp eller att bli fasthållen mot sin vilja. Om du blir skadad med något tillhygge är du också utsatt för fysiskt våld. Det fysiska våldet kan också vara passivt vilket innebär att handlingen du utsätts för ger dig fysiska skador på längre sikt. Det kan t.ex. vara att du nekas sömn eller viktiga mediciner.

Sexuellt våld är att du tvingas bevittna, utsättas för- eller utföra sexuella handlingar mot din vilja eller för att undvika andra former av våld. Det kan vara allt från oönskad beröring, sexuella trakasserier, att tvingas se på porr till att bli utsatt för våldtäkt.

Ekonomiskt våld kan innebära att din partner har gjort dig ekonomiskt beroende av hen, att partnern har tillgång till dina konton, undanhåller tillgångar eller nekar dig insyn i familjens ekonomi.

Materiellt våld sker genom att t.ex. dina privata ägodelar, möbler och inredning skadas eller förstörs i syfte att skada eller skrämma dig.

Socialt våld sker ofta genom sociala bestraffningar som utfrysning, isolering eller förskjutning där flera i familjen eller släkten ofta deltar i bestraffningen.

Digitalt våld kan vara att din partner har tillgång till och kontrollerar olika konton, till din mail och sociala medier. Att hen bestämmer över vilka sidor du ska följa, vilka vänner du får lägga till eller måste blocka. Det kan också handla om hot om att sprida privat information eller foton på dig digitalt. Att partnern håller koll på dig genom övervakningsappar eller GPS är också digitalt våld liksom när partnern frekvent kontaktar dig mot din vilja via olika digitala forum och inte accepterar att du inte svarar.

Är du utsatt för våld i en nära relation? Fortsätt gärna och läs nedan några råd på vägen:

NÅGRA VIKTIGA RÅD OM DU ÄR UTSATT

– OM DIN SITUATION ÄR AKUT; RING 112!

– Det är aldrig ditt fel! Förövaren bär det fulla ansvaret för våldet som är en brottslig handling.

– Berätta för någon om din situation för att dela bördan med någon. Det kan vara en vän, släkting eller någon myndighetsperson.

– Ibland kan omgivningen ha svårt att förstå varför man stannar kvar i en relation där det förekommer våld. Prata med någon som förstår dig och din situation, t.ex. någon på ett kvinnohus eller en kvinnojour.

– När man levt med våld under en längre tid normaliseras det och blir en del av vardagen. Försök se på din situation ur ett annat perspektiv. Hur skulle du regera om någon närstående till dig blev behandlad på samma sätt som du? Precis som alla andra är du också värd att bli behandlad med respekt!

– Du bestämmer själv om du vill polisanmäla det som hänt men det kan vara en bra markering för både din partner och dig själv att du inte längre accepterar det du är utsatt för.

– Tro på dig själv och lita på din inre styrka! Du klarar att ta dig ur det här och det finns hjälp att få.

– Om du kan planera din flykt är det bra så att du hinner få med dig viktiga saker som kan vara svåra att få tag i senare

trana_30x30 Använd gärna listan nedan om du hinner packa:

– Personbevis och id-handlingar för dig och barnen
– Bankkort och ekonomiska handlingar
– Andra värdehandlingar (hyreskontrakt, anställningsbevis, arbetsintyg, betyg, försäkringsbevis mm)
– Viktiga kontaktuppgifter
– Nycklar till hemmet, bankfack, bil etc.
– Mediciner och eventuella recept
– Foton, smycken och andra oersättliga saker som betyder mycket
– Klädombyten och toalettsaker
– Barnens favoritsaker som ger dem trygghet
– Eventuella husdjur med tillhörigheter, registreringsbevis, försäkringsbrev etc. Det finns organisationer som kan ta hand om djur under tiden du bor på skyddat boende.

trana_30x30 Fråga Kvinnohuset om råd.
– Ge dig själv den tid du behöver – det tar tid att lämna en våldsam relation.
– Ta emot den hjälp som finns omkring dig. DU ÄR INTE ENSAM!
– Ring oss för ett första samtal. Det kostar ingenting och du kan vara helt anonym.