Läs mer här:

Här har vi samlat länkar till ett antal hemsidor för dig som utsatts för hot och våld. Längre ned på sidan finns sidor för dig som vill veta mer om arbetet mot våld i nära relationer.

www.polisen.se
Polisen har speciellt utbildad personal för hjälp vid anmälan av den här typen av brott. Förutom vid besök hos polisen kan anmälan också göras muntligen på telefon eller genom att skriva ett brev. Ring 112 vid akut nödsituation eller 114 14 vid ärenden som inte är akuta.

www.vgregion.se/skas
Sjukhus. Om du utsatts för våld kan du vända dig till närmaste vårdcentral, sjukhusets akutmottagning, kvinnoklinikmottagning eller psykiatrimottagning för att få läkarvård eller psykiatrisk hjälp. Dina eventuella skador bör du så snart som möjligt få dokumenterade för att på bästa sätt kunna tillvarata dina rättigheter. Telefonväxel: 0500-43 10 00

skovde.se/Socialjour
Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid. Du kan alltid ringa 112 för att komma i kontakt med socialjouren i din kommun.

www.kvinnofridslinjen.se
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. De har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

www.terrafem.org
Terrafem är Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. De talar en mängd olika språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och stödlägenheter.

www.boj.se
Brottsofferjouren är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. Här kan du bland annat få hjälp via samtal, rådgivning och hjälp i myndighetskontakter och försäkringsfrågor i samband med brott.

www.juristjouren.se
Juristjouren erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning.

För dig som vill veta mer:

Nationellt centrum för kvinnofrid
NCK vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

www.unizon.se
På Unizons hemsida är hittar du bland annat information om våld i nära relationer och kontaktuppgifter till landets alla kvinno- och tjejjourer.

www.kvinnojourerivast.se
Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

www.tjejjouren.se
Tjejjouren.se samlar landets alla tjejjourer. Till tjejjourerna kan alla som definierar sig som tjejer vända sig med små och stora tankar och problem.

www.utvag.se
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården. Utväg erbjuder även stöd till kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i nära relation samt till våldsutövare.