NY UTBILDNING I MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen, framtagen av NCK, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen, får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kvinnohuset Tranan medverkar i materialet som kvinnojourernas representant i arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor.

Länk till anmälan