Styrelsen

Styrelsen:

Ordförande: Marie Ekman

Vice Ordförande: Lena Dalstam

Kassör: Eva Rehn

Ledamot: Bengt Ringqvist

Ledamot: Pernilla Östberg Nilsson

Suppleant: Carina Eriksson

Suppleant: Mattias Andersson