OM OSS

Kvinnohuset Tranan är en idéburen organisation som arbetar aktivt för att motverka alla former av våld

Kvinnohuset är medlem i Unizon och tillsammans jobbar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld och utgår från idén om alla människors höga och lika värde – om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att leva i värdighet och frihet. Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av till exempel kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning.

Föreningens syfte är att möta och stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn samt att arbeta opinionsbildande och förebyggande mot våld i nära relationer. Kvinnohuset Tranan erbjuder skyddat boende med totalt 8 platser för kvinnor plus extra sängplatser för medföljande barn. Förutom skyddat boende erbjuds också  kostnadsfri samtalsmottagning. Verksamheten ger även råd och stöd till anhöriga samt information till myndigheter och allmänhet i mån av tid.

Vi erbjuder:

trana_30x30 Skyddat boende»

trana_30x30 Samtalsmottagning»

trana_30x30 Förebyggande arbete»

 

Organisation:

orgplan tranan

Styrelsen »